s nami je svet veselší

Info pre rodičov

                                                                         

  VYSTÚPENIA  ROK - 2019  

 

31.08.2019                  DNI RUSOVIEC

                           veľká A+B+ stredná C+D

 

01.09.2019       FOLKFEST - Ružinov Bratislava

                              veľká A+B, stredná C+D

 

28.09.2019       Novozámocký festival - Nové Zámky

                        veľká A+B+stredná C + K.Nemčeková

                             

8.12.2019             DK Zrkadlový háj - 18:00

                              celosúborové vystúpenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihlásenie