s nami je svet veselší

Info pre rodičov

                     DISPOZÍCIE - VYSTÚPENIE

29.01.2020 - Dom seniorov, Mlynarovičová 23

Nástup: 15:30 /prosím nemeškať/

Vystúpenie: 16:00 - 16:30

Kroj dievčatá: Záhorie, šatka, čižmy, menšie-topánočky

Kroj chlapci:plátenný biely, čierny lajblík, malý klobúk, čižmy

Menný zoznam: D.Ďorďová, T.Šamudovská, E. + S.Szaboové,

V.Dudomová, T.Dubovská, Kar.+Kr.Kačmárové, G.Kleinová,

K.Nemčeková, S.Kujanová, T.Trojanová, M.Das, V.Meggyesi,

W.Šenkár, P.Kapitáń, J.Das 

Po vystúpení táto skupina už nácvik nemá!

 

 

Rozpis nácvikov podľa skupín: 

Prípravka:    16:00 - 16:45

Stredná D:    16:45 - 17:45

M.Michlík, L.Repková, L.Rihavý, L.Ondrišková, N.Micháliková

N.Chovaňáková, L.Poliaková

Stredná C:     17:45 - 18:00

R.Janíková, A.Pačová, M.Tomášková, A.Harabínová, A.Dobosová,

N.Kmeťová, K.Nemčeková, S.Kapitáňová, N.Kubašová

Veľká B:        17:00 - 18:15

M.Pankúchová, N.Domosová, L.Čamajová, L.Fodorová, S.Szaboová

H.Mackaninová, S.Tomášková, D.Vaceková

Veľká B:        17:00 - 18:30

V.Meggyesi, M.Das, S.Michaláková, A.Mikulová, W.Šenkár

Veľká A:        18:00 - 19:30

L.Baďurová, L.Janíčková, S.Kujanová, K.Kaňuščáková, T.Trojanová,

T.Dubovská, V.Dudomová, Kr.+ Kar.Kačmárové, G.Kleinová,

T.Luxová, D.Ďorďová, E.Szaboová, T.Šamudovská, L.Vojtková,

S.Tulek, J.Das, P.Kapitáň, Š.Šoltés, R.Kačáni, M.Trávnik

 

 

VYSTÚPENIA  ROK 2020

 

29.01.2020          Dom seniorov-Peržalka 16:00                                                      /veľká A+B+K.Nemčeková/

     02.2020          Fašiangy - Rusovce

25.03.2020          Senior centrum-Ľ.Podjavorinskej 15:45                                       /stredná C+D + veľká B/

     05.2020          Stavanie mája

     05.2020          Rusovský majáles

                            /celosúborové vystúpenie/

30.05.-31.05.20   DarWin Fest - Bratislava

4.06.-7.06.20       XXII.MFDFS - Bratislava 

     .06.2020          Medzinárodný festival - zahraničie                                               /veľká A + B/

     .09.2020          Festival  Paráda - Piešťany

12.12.2020           Vianočné vystúpenie - Sľuk 18:0                                                  /celosúborové vystúpenie/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihlásenie