s nami je svet veselší

Info pre rodičov

     DISPOZÍCIE     

28.09.2019 - Novozámocký festival - Nové Zámky

odchod: parkovisko Sľuk - Rusovce  7:30 

príchod cca: parkovisko Sľuk - Rusovce 19:30

 

Kroj: 

dievčatá - Liptovský, červená mašľa, biele ponožky, krpce           

chlapci - Liptovský s vyšívanou košeľou, veľký klobúk, biele

ponožky, krpce. 

Prosím deťom nabaliť pitie a jedlo na cestu. 

Občerstvenie a strava je počas festivalu zabezpečená. 

Prosím nikto pri odchode nemeškať!

 

                                                            

  VYSTÚPENIA  ROK - 2019  

 

28.09.2019       Novozámocký festival - Nové Zámky

                        veľká A+B+stredná C + K.Nemčeková

                      / Pásmo hier, spevu a tanca z Liptova /

18.10.-20.10.2019  Sústredenie - športová hala Znievska 1/A

               / vedľa polikliniky - Strečniaska ul. - Petržalka /

                          len veľká A+B - Kostolecké čardáše

 

16.11.2019 - 5.ročník Vajnorský širáčik - DK Vajnory o 14:00

                               veľká A+B + W.Šenkár + K.Nemčeková

                             

8.12.2019             DK Zrkadlový háj - 18:00

                              celosúborové vystúpenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihlásenie