s nami je svet veselší

Prispejte 2%

 

V mene celého súboru, veľká vďaka všetkým, ktorí nás v roku 2020 podporili 2% a finančným darom! Ak si myslíte, že i naďalej máme našim deťom vštepovať, rozvíjať a šíriť krásu slovenského folklóru, prosím neváhajte a opäť nám prispejte aj v roku 2021 .

Ď A K U J E M E

Identifikačné údaje:
Obchodné meno alebo názov: Detský folklórny súbor GERULATA

Právna forma: Občianske združenie

Sídlo: Balkánska 102, 851 10 Bratislava - Rusovce

Identifikačné číslo / IČO: 30789991

 

 

 

Prihlásenie