DFS Gerulata

s nami je svet veselší

Pravidlá DFS Gerulata

Nácviky:

- pravideľná návštevnosť, pri vynechaní nácviku je potrebné dieťa ospravedlniť písomne: e-mail, sms

- dochvíľnosť, nemeškať na nácviky

- každé dieťa musí mať pitný režim, vhodný cvičný úbor, cvičnú obuv, dievčatá musia byť učesané

- včas oznámiť ak dieťa ide do ŠP, LZ, prijímanie atď.

 

Členské príspevky

- sa hradia september / 40,- Eur

- ostatné mesiace štvrťročne / 120,- Eur

- táto suma sa hradí  bez ohľadu na to, či je dieťa krátkodobo choré, ŠP, LZ  

História

 

Detský folklórny súbor GERULATA pôsobí v mestskej časti Bratislava – Rusovce  32 rokov. Názov DFS GERULATA súvisí s historicky zachovalými Rusovcami, kde sú mnohé archeologické nálezy, medzi ktoré patrí aj osada GERULATA z 2. storočia po Kristovi. Rusovce sú známe aj tým, že tu pôsobí profesionálne folklórne teleso – SĽUK, kde vedúca DFS Gerulata pani Alžbeta Uhráková bola dlhoročnou sólistkou v tanečnej zložke.

Prihlásenie