s nami je svet veselší

Pravidlá DFS Gerulata

Pravidlá DFS Gerulata

Nácviky:

- pravideľná návštevnosť, pri vynechaní nácviku je potrebné dieťa ospravedlniť písomne: e-mail, sms

- dochvíľnosť, nemeškať na nácviky

- každé dieťa musí mať pitný režim, vhodný cvičný úbor, cvičnú obuv, dievčatá musia byť učesané

- včas oznámiť ak dieťa ide do ŠP, LZ, prijímanie atď.

 

Členské príspevky

- sa hradia september / 40,- Eur

- ostatné mesiace štvrťročne / 120,- Eur

- táto suma sa hradí  bez ohľadu na to, či je dieťa krátkodobo choré, ŠP, LZ  

Prihlásenie