s nami je svet veselší

Hľadáme nové talenty

Detský folklórny súbor Gerulata prijíma talentované deti vo

                           veku od 5 do 10 rokov.

Nácviky sa konajú na tanečnej sále v Sľuku podľa jednotlivých

skupín:  Pondelok a Streda v čase 16:00 - 19:00

 

Kontakt: 0915 722 833

Prihlásenie