s nami je svet veselší

Vystúpenia

Vystúpenia

VYSTÚPENIA A ZÁJAZDY V ROKU 2019

29.01.2019   Dom seniorov - Petržalka

03.03.2019   Fašiangy v Rusovciach

10.04.2019   Dom seniorov Ľ. Podjavorinskej

27.04.2019   Svätojurské hody 2019

30.04.2019   Stavanie mája - Rusovce

04.05.2019   Majáles - Rusovce

30.05.2019   Uvítanie detí - MU Rusovce

08.06.2019   XXI.MFDFS - Bratislava         

Prihlásenie